کسب و کار نوپا

آن ها هستند تا یاد بگیرند چگونه یک کسب و کار پایدار ایجاد کند. افرادی که به هر دلیل، قسمت عمده‌ی وقت خود را در یک شغل ثابت می‌گذرانند و همزمان می‌کوشند کسب و کار جدید را هم در ساعات عصر و شب خود یا در لا به لای کارهای روزمره‌ی خود، مدیریت کرده و

2022-12-08
    س في س
  1. کد :13061714000
  2. مقالات ISI
  3. ۳:۳۰ ب